JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Prawo autorskie i prawa pokrewne


Kancelaria JFCD przygotowuje kompletną dokumentację związaną z korzystaniem i rozporządzeniem prawami autorskimi, w szczególności w zakresie umów przeniesienia praw autorskich i umów licencyjnych. Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy cywilne o ochronę praw autorskich i pokrewnych, w szczególności sprawy o zaprzestanie naruszeń i zapłatę wynagrodzenia; sprawy związane z prawem do ochrony wizerunku oraz sprawy karnych naruszeń praw autorskich, w tym naruszeń internetowych. Kancelaria JFCD oferuje pomoc prawną w różnych branżach korzystających z dóbr własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku oprogramowania komputerowego, produkcji filmowych, działalności muzycznej i działalności wydawniczej.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz