JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Prawo budowlane i nieruchomości


Kancelaria JFCD reprezentuje inwestorów, jak i wykonawców w procesach dotyczących wykonania robót budowlanych. Zajmujemy się obsługą procesu budowlanego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie). Świadczymy pomoc prawną związaną z nieruchomościami, taką jak ustalenie stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych, zasiedzenie,  postępowania o zniesienie współwłasności.  

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz