JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Sylwia Radtke-Cichocka - Radca prawny


JFCD Kancelaria prawna


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent dwuletniego kursu Uniwersytetu Cambridge z zakresu prawa brytyjskiego oraz prawa Unii Europejskiej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2001 roku. Posiada wieloletnią praktykę zawodową, uzyskaną w trakcie współpracy z dużą kancelarią warszawską Pociej, Dubois i Wspólnicy oraz w ramach wykonywanej we własnej kancelarii kompleksowej obsługi prawnej dużych i średnich przedsiębiorstw. Od 2011 r. Sylwia Radtke-Cichocka jest współzałożycielem wspólnikiem w kancelarii JFCD Jerschina-Fus, Cichocka, Duriasz.

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, prawa autorskiego, prawa ochrony konkurencji i prawa pracy. Jest stałym doradcą prawnym przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności i transakcji gospodarczych. W ramach świadczonych usług bierze udział w negocjacjach handlowych, przygotowuje projekty umów i dokumentów transakcyjnych, prowadzi negocjacje ugodowe na etapie przesądowym, doradza i reprezentuje w sporach sądowych, opiniuje umowy, przygotowuje analizy prawne.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz