JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Prawo korporacyjne


Kancelaria JFCD doradza i uczestniczy w tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu i podziałach spółek prawa handlowego oraz w ich likwidacji. Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek, przygotowujemy i opiniujemy akty korporacyjne (statuty, umowy spółek). Przygotowujemy projekty uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek jak również reprezentujemy wspólników w postępowaniach o unieważnienie uchwał w/w zgromadzeń.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz