JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Stowarzyszenia i fundacje


Kancelaria JFCD oferuje pomoc zarówno w tworzeniu i rejestracji stowarzyszeń i fundacji jak również na stałe lub doraźnie doradza w zakresie bieżącego funkcjonowania takich podmiotów, z uwzględnieniem ram prawnych obowiązujących w przypadku działalności społecznej i charytatywnej. Nasi prawnicy rejestrują i obsługują organizacje pożytku publicznego.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz