JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Prawo karne


Adwokaci naszej kancelarii prowadzą obronę w sprawach karnych we wszystkich stadiach postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia, w postępowaniu wykonawczym. Podejmujemy się obrony we wszystkich kategoriach sprawa karnych, zarówno w sprawach tzw. „przestępstw pospolitych” oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego i w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz