JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Sprawy Odszkodowawcze


Kancelaria JFCD reprezentuje klientów w sporach sądowych, w tym w sprawach odszkodowawczych. Prowadzimy sprawy odszkodowawcze z zakresu prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, własności intelektualnej czy utworzenia stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Doradzamy na etapie przygotowawczym, oceniając ryzyka i koszty związane z procesem. Przygotowujemy pozwy i pisma procesowe, współpracujemy z rzeczoznawcami i specjalistami danej dziedziny przygotowując odpowiednio dowody. Reprezentujemy także klientów w rozmowach ugodowych. Kancelaria oferuje pomoc zarówno w zakresie uzyskania stosownego odszkodowania jaki i w zakresie obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz