JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Prawo konkurencji


Kancelaria JFCD doradza i reprezentuje przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu gospodarczego w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, takimi jak stosowanie wprowadzających w błąd oznaczeń, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, pomawianie, nieuczciwe praktyki rynkowe, w tym m.in. naliczanie tzw. opłat półkowych. Kancelaria oferuje pomoc zarówno w zakresie ochrony przed nieuczciwymi zachowaniami innych uczestników rynku poprzez dochodzenie zaprzestania naruszeń, usunięcia ich skutków oraz uzyskania stosownego odszkodowania, jak również w zakresie obrony przedsiębiorców przed roszczeniami wynikającymi z zarzutów tego typu działań oraz przeciwdziałania ich wystąpieniu w przyszłości poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych. Kancelaria JFCD posiada również doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed UOKiK.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz