JFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawnaJFCD Kancelaria prawna

Prawo pracy


Kancelaria JFCD na stałe doradza przedsiębiorcom w polityce kadrowej w zakresie zbiorowych i indywidualnych spraw pracowniczych poprzez pomoc prawną w ustalaniu strategii zatrudniania i zwalania kadr pracowniczych, przygotowywanie i weryfikację zakładowych dokumentów prawa pracy, przygotowywanie propozycji prawnych dotyczących szczegółowych kwestii związanych z organizacją zatrudnienia, uczestniczenie w negocjacjach z grupami zawodowymi pracodawców w przypadku sporów na tle stosowania przepisów prawa pracy. Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie i prowadzą sprawy sądowe z zakresu prawa pracy, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników, lub osób mających interes w ustaleniu istnienia stosunku pracy; doradza i reprezentuje pracodawców przed organami PIP i ZUS.

Kancelaria Prawna JFCD - Jerschina-Fus * Cichocka * Duriasz